domulaukums

«Kam slāpst, lai nāk. Kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.» /Atkl.gr.22:17/