19/02/2016

Ticības mācība ar virspriesteri Andreju Tkačovu