10/05/2012

JĒZUS LŪGŠANA

Šī dievišķā lūgsna ir mūsu Glābēja piesaukšana. Kungs, Jēzu Kristu, Dieva dēls, apžēlo mani ir gan lūgšana, gan lūgums, gan ticības apliecība, gan Svētā Gara piešķīrēja, gan dievišķu dāvanu devēja, gan sirds šķīstītāja, gan dēmonu izdzinēja, gan Jēzus Kristus iemitnātāja mūsos, gan garīgu atziņu un dievišķu pārdomu avots, gan atsvabinātāja no grēkiem, gan dvēseļu un miesu dziedinātāja, gan dievišķas apgaismības piešķīrēja, gan Dieva žēlastības avots, gan dievišķu noslēpumu dāvātāja pazemīgajiem, gan pati glābšana, jo ir mūsu Dieva glābjošā vārda sevī patveršana. Tā ir Jēzus Kristus, Dieva Dēla, vārda piesaukšana pār mums. (Svētais Simeons, Tesalonikas arhibīskaps)

ИИСУСОВА МОЛИТВА Эта Божественная молитва, это призывание нашего Спасителя: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, есть и молитва и моление, и исповедание веры, и подательница Святого Духа, и дарователь Божественных даров, и очищение сердца, и изгнание бесов, и вселение Иисус-Христово, и источник духовных мыслей и Божественных помышлений, и избавление от грехов, и врачевание душ и телес, и податель Божественного просвещения, и источник милости Божией, и дарователь смиренным откровений Божественных таин, и самое спасение; потому что есть ношение спасительного имени нашего Бога. Это-то самое и есть наречение на нас имени Иисуса Христа, Сына Божия. Святой Симеон, архиепископ Фессалонитски

      Jēzus lūgšana (1)


      Jēzus lūgšana (2)


      Jēzus lūgšana (3)


      Jēzus lūgšana (4)


      Jēzus lūgšana (5)