Могут ли дети быть наше будущее в стране законного, регулярного и массового убийства детей?

Убежден: эта самая мощная, самая православная проповедь в защиту детей от их убиения, творимое “православными” родителями-убийцами. После такого высоковольтного шока, что может быть еще мощнее, чтобы родителям-убийцам прийти в чувство? Только землетрясение с ядерным взрывом и цунами вместе взятыми. Если нет, то такие родители-убийцы хуже собак, о чем тоже говорил отец Владимир Головин.
Уверен, что эта проповедь уже служит и впредь ​будет служит​ь​, как шоковое лекарство для больных “традицией и правом на аборты” родителей-убийц до скончания века.

Read More

Izglītības kiborgizācija • «kalpojošā» cilvēka radīšana

Киборгизация образования, заявленная авторами форсайт-проекта «Образование-2030», перекликается с ювенальным форсайт-проектом «Детство-2030» и подготавливает почву для принятия российским обществом т. н. «альтернативных ценностей, в том числе — идей трансгуманизма; облегчает выполнение транснациональными корпорациями глобалисткой стратегии по созданию т. н. «служебного человека»…
Радио Радонеж, эфри 05.05.2016

(more…)

Read More

Проповедь архимандрита Тавриона (Батозского) в первый день Святой Пасхи

Уникальная запись проповеди подвижника благочестия XX века архимандрита Тавриона (Батозского) записана в Рижской пустыньке и предоставлена Радио РАДОНЕЖ Николаем Мишиным. Радио «Радонеж» 01.05.2016

Read More

SVĒTĀ VAKARĒDIENA IESTĀDĪŠANA • AICINĀJUMS TAJĀ PIEDALĪTIES PĒC IESPĒJAS BIEŽĀK

Iesaku visiem “necienīgajiem” – tiem, kas doties pie Kausa gatavojas 365 dienas, dodoties pie Tā ar sajūtu, ka nu beidzot ir pienācīgi sagatavojušies un, ja ne gluži vēl ir eņģeļi, tad noteikti jau daudz cienīgāki par tiem, kas pie Kausa iet reizi vai pat divas reizes mēnesī (pēc arhim. Jāņa Krestjankina novēlējuma). Senāk pie Kausa negāja tie, kuriem par īpaši smagiem grēkiem (par buršanos, vārdotāju apmeklējumu, slepkavību, abortu, maucību, sodomiju, zaimošanu, maldu sludināšanu u.tml.) bija uzliktas smagākas epitīmijas (sodi). Tādi stāvēja dievnama priekšnamā (притвор), turklāt, stāvēja nokaunējušies, kā nožēlnieki, pēc Kausa alkdami.

Kā liecina lūgšana par “mācāmajiem ļaudīm”, uz Euharistiju vēl ne tik demokrātiskos laikos palika vien “uzticamie” (верные). Visi, kas pie Kausa negāja, dievnamu atstāja – palika tikai pie Kausa gājēji. Esmu bijis liecinieks Liturģijai, kad Euharistijas laikā dievnamā ir desmitiem ļaužu, taču pie Kausa, dodas viena vecāka sieva, pienesdama zīdaini un pati Vakarēdienu nesaņemdama. Ja tādu Euharistiju redzētu mūsu Baznīcas tēvi, varu iedomāties viņu reakciju.

Paldies Dievam, ka mūsu Patriarhs aicina savas Baznīcas ļaudis “Vakarēdienā piedalīties pēc iespējas biežāk”, “gandrīz katru dienu, kā tas bija senos laikos, apustuļu laikos, kad, lai kalpotu Svēto Euharistiju, kristieši pulcējās katru dienu”. Pēc Patriarha vārdiem, mēs “dzīvojam laikā, kad mums ir nepieciešama Dieva svētības palīdzība”.

Read More

Klajā nākusi jauna grāmata par pareizticības apliecinātāju arhimandrītu Tavrionu (Batozski)

Sērijā “Dieva ļaudis” iznākusi grāmata “Arhimandrīts Tavrions (Batozskis)”, kas ar savu dzīvi un kalpošanu svētījis ļaudis arī Latvijā. “Desmit gadus – no 1969. līdz 1979. gada Tuksnesī (Kristus Apskaidrošanas klosterī pie Jelgavas) kalpoja pazīstamais pareizticības apliecinātājs arhimandrīts Tavrions (Batozskis), kurš bija pavadījis ieslodzījumā 20 gadus. Ar savu enerģiju un sludinātāja talantu viņš piesaistīja klosterim daudzus svētceļniekus.”

В издательстве Сретенского монастыря в серии «Люди Божии» вышла книга «Архимандрит Таврион (Батозский)». (more…)

Read More