Arhimandrīta Jāņa (Krestjankina) mūžības desmitgadei veltīto piemiņas īsfilmu cikls

Pareizticīgo telekanāla Soyuz TV 6 īsfilmu ciklā par sirdskaidro dievnesēja tēvu arhimandrītu Jāni (Krestjankinu) liecina viņa vistuvākie garīgie bērni.
Часть 1

Часть 2 и 3

Часть 4

Часть 5

Часть 6