Двадцать пятая передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

Митрополит Леонид на отпевании архим.Тавриона. В конце передачи пропведь митрополита. 25-я передача из цикла «Богом моим пройду стену», посвящённая житию и трудам старца и духовника, архимандрита Тавриона (Батозского). Архивные записи духовных чад Батюшки. «Радонеж» от от 30.01.2015

DZĪVAIS ŪDENS – par Jēkabpils Sv.Gara klosteri, LTV Province raidījums

No sirds esmu pateicīgs LTV1 raidījuma “Province” komandai par sirsnīgo, cieņpilno filmu par Jēkabpils Sv.Gara pareizticīgo vīriešu klosteri, par Kristus kristīšanas jeb Dieva parādīšanās svētku dienas tik skaistu atspoguļošanu. Šajos svētkos ar sievu un dēlupiedalījos arī pats. Šāda “Provinces” radošās grupas attieksme dod cerību, ka vismaz radošiem, garīgiem cilvēkiem sadraudzība ir iespējama.

Двадцать четвертая передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

КО ДНЮ АНГЕЛА (20 НОЯБРЯ) АРХИМАНДРИТА ТАВРИОНА (БАТОЗСКОГО) — 24-Я ПЕРЕДАЧА ИЗ ЦИКЛА «БОГОМ МОИМ ПРОЙДУ СТЕНУ». ЧТЕНИЕ ИЗ КНИГИ ВАЛЕНТИНЫ КОСТИНОЙ И ЗАПИСЬ ВОСПОМИНАНИЙ ДУХОВНЫХ ЧАД БАТЮШКИ «Радонеж» от 21.11.2014 Двадцать четвертая передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

Двадцать третья передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

«БОГОМ МОИМ ПРОЙДУ СТЕНУ» – ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ПЕРЕДАЧА ИЗ ЦИКЛА, ПОСВЯЩЁННОГО ЖИТИЮ И ТРУДАМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СТАРЦА И ДУХОВНИКА XX СТОЛЕТИЯ АРХИМАНДРИТА ТАВРИОНА (БАТОЗСКОГО) Эфир радио «Радонеж» от 17.11.2014

Двадцать вторая передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

«БОГОМ МОИМ ПРОЙДУ СТЕНУ» – ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА ИЗ ЦИКЛА, ПОСВЯЩЁННОГО ЖИТИЮ И ТРУДАМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СТАРЦА И ДУХОВНИКА XX СТОЛЕТИЯ АРХИМАНДРИТА ТАВРИОНА (БАТОЗСКОГО) Эфир радио «Радонеж» от 16.11.2014

Двадцать первая передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

«БОГОМ МОИМ ПРОЙДУ СТЕНУ» – ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ИЗ ЦИКЛА, ПОСВЯЩЁННОГО ЖИТИЮ И ТРУДАМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СТАРЦА И ДУХОВНИКА XX СТОЛЕТИЯ АРХИМАНДРИТА ТАВРИОНА (БАТОЗСКОГО) Эфир радио «Радонеж» от 14.11.2014

Двадцатая передача об архимандрите Таврионе (Батозском)

Келейные иконы архимандрита Тавриона «БОГОМ МОИМ ПРОЙДУ СТЕНУ» – ДВАДЦАТАЯ ПЕРЕДАЧА ИЗ ЦИКЛА, ПОСВЯЩЁННОГО ЖИТИЮ И ТРУДАМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СТАРЦА И ДУХОВНИКА XX СТОЛЕТИЯ АРХИМАНДРИТА ТАВРИОНА (БАТОЗСКОГО) Эфир радио «Радонеж» от 17.10.2014