03/07/2012

Krustaskolas lūgšanu dziesmu grāmata

      Svētās Trijādības godam

      Lai nekļūtu es Kristus nodevējs

      Mieru jums ienaidnieki

      Esmu tava noklīdusī avs

      Lūdzam tevi Dievu

      Svētā lūgšana

      Svētīgi jūs esat

      Tavu augšāmcelšanos godinām

      Kristus Dievs ir augšāmcēlies

      Ja Kristus tevī ir augšāmcēlies

      Patver mūs Savā Dēlā

      Скоро предвари

      Да воскреснет Бог

      Молитва Святителя Филарета

      Piedod Dievs ka vārdu tik daudz

      Tu Dievam nepateicies

      Ceļā uz Emmaus

      Dzirdi manu skaļo saucienu

      Grēknožēlas kanons

      Visi mani avoti ir Tevī

No 2004.gada albuma
“Krimuldas Krusta skolas sestdienas vakara lūgšanu dziesmas”
(remāsterētas – ar uzlabotu skaņu)
• • • 

      Mana dvēsele vienu ilgojas

      Kungs es neesmu cienīgs

      Paies mūsu dzīve paies mūsu nāve

      Radi manī šķīstu sirdi

      Lūgšana Svētajam Garam

      Magnificat

      Himna mīlestībai

      Tavā nāvē mana cerība un augšāmcelšanās

      Tevī mūžīgi dzīvot es gribu

      Lūgšana Kristum

      Noriet saule uzlec saule

      Dziļākā tumsā ielaužas stars

      13.psalms

      Zemas manas debesis

      Viss ko Tu man šodien dāvā

      Lūgšana pirms azaida

      Tavā patvērumā

      Baiļu un izmisuma tumsā

      Slavas dziesma

      Lielā lūgšana