Sabiedriskā ticības apliecināšana

Kad protoprezbiters Aleksandrs Šmēmans šo svētrunu ielasīja, mūsu pusē dominēja valsts ateisms. Šodien rietumu pasaulē aizvien atklātāk dominē valsts sātanisms. Aizvien mazāk ir tādu Baznīcas hierarhu, kas ar sabiedrisko ticības apliecināšanu atbilst svētītāja Fīlipa piemēram. Ar baznīcu goda rakstiem un ordeņiem tiek apbalvoti valstu vadītāji, kas publiski pārstāv ideoloģiju, kas atbalsta rietumu perversās “vērtības”, sociālo netaisnību un globālo haosu. Tāpēc tēva Aleksandra runa šodien skan aktuālāk, kā zinātniskā komunisma laikmetā.

Apustuļa sacītais šajos laikos ir “ērti” aizmirsts: «Nevar prasīt, lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās; bet lai notiktu izlīdzināšana: jūsu pārpalikums tagad lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā ir rakstīts: kam bija daudz, netapa bagāts; kam bija maz, netapa nabags.» /2.Kor. 8:13-15/