Akafists svētītājam Nikolajam

AKAFISTS* SVĒTĪTĀJAM NIKOLAJAM

Akafista latviskais teksts no Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Sinodes ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību 2015.gadā izdotās «Lūgšanu grāmatas».
– – –
* vai ‘akatists’ – /no gr.val. ‘akhatēstos’ – nesēžamā lūgšana/ – lūgšana, kuras laikā stāv kājās

http://krustaskola.lv